Профил на компанијата

 

Компанијата ВАМЕТАЛ е основанa во 2000 година и е во 100% приватна сопственост.

На почетокот од своето работење  фирмата беше орентирана кон  трговијата со Ладновални и Топловани Лимови. Во 2003-та ВАМЕТАЛ инвестираше во нов сопствен магацински и производствен погон, со што во понатамошното работење фирмата го прошири својот асортиман  и започна со трговија на Поцинкуван и Пластифициран лим.

Водени од ентузијазмот и желбата да се биде се поблиску до потребите на нашите клиенти  и со постојаната тенденција да се шири палетата на производи, ВАМЕТАЛ  ги насочи своите инвестицци во набавка на машинисе со цел да создаде прв Сервисен центар за лимови и метали  во југо источниот регион на Македонија.

ВаМеталСо вложувањето на  огромен труд и работа ВАМЕТАЛ  со текот на годините стана еден од водечките фирми од областа на производството, продажба и монтажа на профилирани наребрени лимови, челични конструкции, олуци, Градежна лимарија и  целокупна Лимена галантерија.

Во 2009 ВАМЕТАЛ  потпиша договор со МЕТЕЦНО - Италјанскиот производител на Полиуретнаски Сендвич панели, со што стана овластен дилер за Македнија  на целокупната нивна програма и воедно формира стручен тим за монтажа на Полиуретнаските Сендвич панели, погодни за изградба на Индустриски Објекти.

Денес фирмата брои 15 вработени, 20 постојани коопернати, 1 сопствени современи погон со нови современи машини и свој возен парк.

ВАМЕТАЛ го поседува следниот машински парк:

  • Ролл форминг машина со профил ТР 35/210 и ТР 20/170, на која може да се врши профилирање на сите лимови so неограничена должина со точност на дел од милиметарот;
  • Ролл форминг машина за обликување на лимот во вид на ќерамида во неограничени должини според потребите на клиентите;
  • апканти за изработка на лимена галантерија: слемиња, ветерлајсни, икснии и други елементи од лим до 8 метри
  • машина за надолжно сечење на лим до дебелина од 1 мм и ширина на ленти дадени од нарачателот.

ВАМЕТАЛ има мобилни екипи со кои изведува монтирање на кровови од пластифициран, бакарен, алуминиумски и поцинкуван лим, монтажа на челични конструкции, изведба на индустриски објекти (со сите потребни фази за нивна изведба), вентилација, сите елементи од Градежна лимарија PR и др.

ВАМЕТАЛ  има и мобилни екипи со кои изведува монтирање на кровови од пластифициран, бакарен, алуминиумски, поцинкуван лим, монтажа на челични конструкции, вентилација, сите елементи од Градежна лимарија PRи друго.

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 За нас. Ваметал - Сите права се задржани.
Joomla Templates by Wordpress themes free