Трапезни лимови

 

Трапезни ломови

        

Ваметал располага со Roll Forming line машина со која се изработуваат Трапезно обликуваните лимови, во неограничена должина со точност во дел од милиметарот.

Видови на Трапезни Лимови:

 - Кровни  (индустриски) - TR 35 / 215 / 1050 mm
 - Зидни / Плафонски - TR 17/170/1100mm, TR 20/140/1100mm

 

 

Трапезните или ребрувани лимови имаат широка примена во Градежништвото поради извонредните карактеристики:

- Голема и долгогодишна  отпорност на климатски и надворешни влијанија;

- Многу добра УВ отпорност;

- Глатка површина;

- Лесен за обработување;

- Одлични Статички  карактеристики (се користи при големи растојанија помеѓу рожниците/ослонувачите, со што го намалува трошокот при градење)

- Лесна и брза  монтажа.

Трапезни лимови


ТЕХНИЧКИ  ПОДАТОЦИ  ЗА:

Кровен Трапезоиден (ребруван) Лим  со тип на ребро: ТR 35/215/1050mm

Технички податоци за трапезен лим

Поцинкуван / Пластифициран Лим

Дебелина на лимот

(мм)

Оптеретување

(кн/м2)

Растојание помеѓу две потпори

Растијание помеѓу три потпори

Ратојание помеѓу четири потпори

0.50

2.00

1.60

1.60

1.79

0.60

2.00

1.75

1.75

1.95

0.70

2.00

1.86

1.88

2.11

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 Трапезни лимови. Ваметал - Сите права се задржани.
Joomla Templates by Wordpress themes free