ПУ Сендвич панели

 

Фирмата Ваметал е официјален застапник на Сендвич Панелите на познатиот грчки производител Kamaridis. 

a) Кровни Панели

Термички изолираните Insotherm RPU PUR и Insotherm DPU PUR панели од Kamaridis се комплексни, самоподдржувачки структурни елементи, специјално дизајнирани за изградба на кровови. Insotherm RPU PUR панелите се состојат од два оформени метални делови и внатрешна обвивка од полиутеранска смола со авто-гаснење.

Надворешниот метален дел на панелот е трапезоиден (Ribdeck 1000), со 5 трапезоиди со 40mm-висина на аксијално растојание од 250mm. Внатрешниот метален делсо жлебови од 50mm широчина и длабочина 1,5 на растојание од 50mm. Овие панели се погодни за употреба кај покриви со наклон поголем од 7%. За наклони пониски од 7% контактирајте не и консултирајте се со нас.

Insotherm DPU панелот се состои од еден метален дел од едната страна, и внатрешен слој на полиуретанска смола со само-гаснење.

Металниот дел на панелите е во вид на трапез (Ribdeck 1000), со пет трапезоиди 40mm-висина на аксијално растојание од 250mm. Од другата страна, постои алуминиумски лим или крафт хартија или хартија од алуминиум или армирана пластифицирана хартија или катран хартија. Тие може да се монтираат на два различни начини во зависност од конструкцијата и на наклонот на покривот.

Основните карактеристики за овој тип може да ги видите во табелите подолу:

Технички карактеристики на INSOTHERM RPU PUR панелите

Дебелина

S

Термичко
пренесување

K

Полиуретанска
густина

 

Тежина на панелот

Дебелина на материјалот
0,5 + 0,5 mm

mm Kcal/m2h°C Wm2K kg/m3 kg/m2
20 0,57 0,68 42 10,20
30 0,47 0,55 42 10,62
40 0,38 0,44 42 11,04
50 0,31 0,36 42 11,46
60 0,27 0,31 42 11,88
80 0,21 0,24 42 12,72
100 0,18 0,20 42 13,56

 

Употреба на панелот

Употреба

Девелина. 
(mm)

Коефиц. на термичко прен.(Κ)
(W/m2°C)
Decorative/Suspended ceilings  20  
Min. Requirement  30  
Sporting Facilities 40 0.53
Building Regulation Requirement 50 0.43
Industrial air-conditioned Facilities 60 0.36
Controlled Temperature Areas= °C 80 0.28
Refrigeration -10°C 100 0.23
Cooling Rooms -10°C 120 0.18
Cooling Rooms -20°C 140-160 0.16-0.15
Cooling Rooms -30°C 180 0.13
Cooling Rooms -45°C 200 0.11

 

Insotherm RPU PUR панели
Дебелина 

Дебелина на 
материјалот

   
ЕДИНЕЧНИ
растојание (m)
МУЛТИ
тастојание(m)
2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
S (mm) t (mm) МАКСИМУМ ИНИФОРМНО РАСПОРЕДЕН КАПАЦИТЕТ ВО daN/m2
30 0,50 / 0,50 245 167 109 72     323 230 167 113 78 54  
0,60 / 0,60 263 179 116 78     341 246 178 121 84 58  
40 0,50 / 0,50 289 216 157 108 73 49 410 289 211 162 113 84 61
0,60 / 0,60 307 230 168 116 77 53 429 365 225 174 121 90 65
50 0,50 / 0,50 338 260 196 137 93 69 472 365 265 196 147 103 80
0,60 / 0,60 354 278 210 147 100 47 490 350 292 210 156 110 86
60 0,50 / 0,50 400 284 230 181 127 94 568 439 317 243 194 152 106
0,60 / 0,60 413 304 246 194 136 101 586 458 334 260 209 163 114
80 0,50 / 0,50 502 368 275 221 175 128 692 522 438 333 246 207 148
0,60 / 0,60 528 384 293 237 187 137 707 543 457 354 264 222 159

*Мерењата имаат коефициент f < L/200 и граничките мерења имаат заштитен коефициент 2.5.
*1daN/m2 = 1,02 kp/m2

 

б) Фасадни Панели

Термички изолираните Insotherm SFPU панели на Kamaridis се комплексни, самоподдржувачки структурни елементи, особено дизајнирани за фасадни т.е. странични структури, изградба на внатрешни ѕидови и спуштени тавани.

Insotherm SFPU панелот се состои од две метални плочи и изолација од полиуретанска смола со авто-гаснење.

Металниот дел на панели се изработени од претходно обоен челик во дебелина од 0.40mm, 0.45mm и 0.50mm, со жлебови 50mm ширина и 1.5mm длабочина на растојание од 50mm.

Специјалните машко-женски краеви на панел, со цел да се спојат при изградба, овозможува панелите да бидат целосно стегнати со зголемена на термичка изолација, без потреба да се вградуваат дополнителни материјали за заштита.

 

Основните карактеристики за овој тип може да ги видите во табелите подолу:

Технички карактеристики на INSOTHERM SFPU панелите

Дебелина

S

Термичко
пренесување

S

Полиуретанска
густина

 

Тежина на панелот

Дебелина на материјалот
0,5 + 0,5 mm

mm Kcal/m2h°C Wm2K kg/m3 kg/m2
30 0,55 0,64 42 9,66
40 0,43 0,50 42 10,18
50 0,34 0,39 42 10,60
60 0,29 0,34 42 11,02
80 0,22 0,26 42 11,86
100 0,17 0,21 42 12,70

 

Insotherm SFPU панели
Дебелина Дебелина на
материјалот 
   
ЕДИНЕЧНИ
растојание (m)
ЕДИНЕЧНИ
растојание (m)
2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
S (mm) t (mm) МАКСИМУМ ИНИФОРМНО РАСПОРЕДЕН КАПАЦИТЕТ ВО daN/m2
30 0,50 / 0,50 147 78       194 122 73        
0,60 / 0,60 158 84 53     211 131 78        
40 0,50 / 0,50 196 140 93 57   294 186 127 90 64    
0,60 / 0,60 211 150 100 61   306 201 136 96 69    
50 0,50 / 0,50 221 172 127 86 64 377 250 175 131 93 64  
0,60 / 0,60 235 183 136 92 69 392 274 188 141 100 69 53
60 0,50 / 0,50 265 216 167 118 88 451 314 225 176 127 78 59
0,60 / 0,60 284 235 178 125 94 470 331 243 189 136 84 63
80 0,50 / 0,50 343 245 186 147 118 554 426 319 237 181 137 113
0,60 / 0,60 363 265 206 158 125 569 443 336 260 194 147 121

*Мерењата имаат коефициент f < L/200 и граничките мерења имаат заштитен коефициент 2.5.
*1daN/m2 = 1,02 kp/m2 

 

Избор на бои:

 в) Нов профил фасаден панел

Термички изолираните Insotherm CYMA панели се нови иновативни фасадни панели за посебни архитектонски употреби, особено дизајнирани за фасадни структури кои можат да се инсталираат во вертикална или хоризонтална положба.

Insotherm CYMA панелите се состојат од две метални плочи и изолација со полиуретанска смола со авто-гаснење. Внатрешната страна е изработена од стандардизирани метални листови од претходно обоен челик со жлебови 50mm ширина и 1.5mm длабочина на растојание од 50mm.

 


Основните карактеристики за овој тип може да ги видите во табелите подолу:

Технички карактеристики на INSOTHERM CYMA

Дебелина 

S

Термичко
пренесување

S

Полиуретанска
густина

 

Тежина на панелот

Дебелина на материјалот
0,5 + 0,5 mm

mm Kcal/m2h°C Wm2K kg/m3 kg/m2
50 0,34 0,39 42

10,60

 


Insotherm CYMA панели
Дебелина Дебелина на
материјалот 
   
ЕДИНЕЧНИ
растојание (m)
ЕДИНЕЧНИ
растојание (m)
2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
S (mm) t (mm) МАКСИМУМ ИНИФОРМНО РАСПОРЕДЕН КАПАЦИТЕТ ВО daN/m2
50 0,50 / 0,50 221 172 127 86 64 377 250 175 131 93 64  
0,60 / 0,60 235 183 136 92 69 392 274 188 141 100 69 53

*Мерењата имаат коефициент f < L/200 и граничките мерења имаат заштитен коефициент 2.5.
*1daN/m2 = 1,02 kp/m2


г) Термоизолациони панели 

Термички изолираните Insotherm WPU PUR панели на Kamaridis се комплексни, самоподдржувачки структурни елементи, особено дизајнирани за фасадни т.е. странични градби, изградба на внатрешни ѕидови и спуштени тавани.

 

Insotherm WPU PUR панелите се состојат од две метални плочи и изолација со полиуретанска смола со авто-гаснење. Металните листови на Insotherm WPU PUR панелите се изработени од претходно обоен челик со жлебови со дебелина 0,40mm, 0,45mm и 0,50mm и ширина од 50mm и длабочина 1,5mm, на растојание од 50mm.

 

Специјалните машко-женски краеви на панел, со цел да се спојат при изградба, овозможува панелите да бидат целосно стегнати со зголемена на термичка изолација, без потреба да се вградуваат дополнителни материјали за заштита.


Основните карактеристики за овој тип може да ги видите во табелите подолу:ж

Технички карактеристики на INSOTHERM WPU панелите

Дебелина

S

Термичко
пренесување

S

Полиуретанска
густина

 

Тежина на панелот

Дебелина на материјалот
0,5 + 0,5 mm

mm Kcal/m2h°C Wm2K kg/m3 kg/m2
30 0,55 0,64 42 9,66
40 0,43 0,50 42 10,08
50 0,34 0,40 42 10,50
60 0,29 0,34 42 10,92
80 0,22 0,26 42 11,76


Insotherm WPU панели
Дебелина

Дебелина на
материјалот 

   
ЕДИНЕЧНИ
растојание (m)
ЕДИНЕЧНИ
растојание (m)
2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
S (mm) t (mm) МАКСИМУМ ИНИФОРМНО РАСПОРЕДЕН КАПАЦИТЕТ ВО daN/m2
30 0,50 / 0,50 147 78       194 122 73        
0,60 / 0,60 158 84 53     211 131 78        
40 0,50 / 0,50 196 140 93 57   294 186 127 90 64    
0,60 / 0,60 211 150 100 61   306 201 136 96 69    
50 0,50 / 0,50 221 172 127 86 64 377 250 175 131 93 64  
0,60 / 0,60 235 183 136 92 69 392 274 188 141 100 69 53
60 0,50 / 0,50 265 216 167 118 88 451 314 225 176 127 78 59
0,60 / 0,60 284 235 178 125 94 470 331 243 189 136 84 63
80 0,50 / 0,50 343 245 186 147 118 554 426 319 237 181 137 113
0,60 / 0,60 363 265 206 158 125 569 443 336 260 194 147 121

*Мерењата имаат коефициент f < L/200 и граничките мерења имаат заштитен коефициент 2.5.
*1daN/m2 = 1,02 kp/m2


*За повеќе информации посетете го сајтот на Kamaridis.


hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 ПУ Сендвич панели. Ваметал - Сите права се задржани.
Joomla Templates by Wordpress themes free