Поцинкуван лим

 

Овој лим има широка примена во многу индустриски  гранки, во кои отпорноста на корозија е од големо значање.

Во нашата програма Поцинкуваниот лим го предлагаме:

         
  • Во котури
  • Во табли:

     - Рамен лим
     - Ребруван лим (со повеќе типови на ребра: Зидни, Фасадни, Плафонски  и др.)

Поцинкуваниот Лим кој ние го предлагаме е со висок  квалитет,  совршен е за обликување и е со следните карактеристики:

         
  • Дебелина на лимот: 0,40 - 0,55mm;
  • Ширина на Лимот: 1000 – 1250mm
  • Стандард: EN 10142/ 10143, ЗN 200 - 275 g/m2 ISO 9001
  • Внатрешен  дијаметар на Котурот: CID 508 mm
  • Антикорозивно пакување
Поцинкуван лим

 

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 Поцинкуван лим. Ваметал - Сите права се задржани.
Joomla Templates by Wordpress themes free