Пластифициран лим

 

Пластифициран лим

Пластифицираниот лим е составен од основен материјал челик со соодветна дебелина. Горната страна е заштитена со слој од цинк, потоа слој за неутрализација како основа за слој од прајмер и завршно е премачкан со полиестер. Истата постапка е спроведена и за заштита на долната страна.
Овие карактеристики овозможуваат лесен пристап кон профилирање на лимот како и долготрајност на производите - отпорни на надворешни влијанија.

Структура на пластифициран лим

Во нашата производствена програма посебен место се одвојува за Пластифицираниот Лим.

  • Дебелина на Лимот 0,40 - 0,60 mm
  • Ширина на лимот  1000 - 1250 mm
  • Стандарт   EN 10142 / 10143, ЗN 140 - 160  g/m² ISO 9001
  • Тежина на Котури : од 100kg  до 5000kg
  • Внатрешен дијаметар на котурите: CID 508 mm
  • Антикорозивно пакување
  • Ширина на слитови од Пластифициран лим : 50 mm - 1250 mm
  • Должина на слитови:  до 8m

Од овој матријал се изработуваат голем дел од нашите производи.

Освен  во производството, овој производ има голема улога во нашата фирма  и во сегментот Трговија.

Ваметал во секое време располага со залиха од минимум 50 тона од овој матријал наменет за продажба.

Поради различните желби и вкусови на нашите клиенти Пластифицираниот лим во нашата гама може да се сретне во поширок спектар на бои:

Бои на пластифициран лим

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 Пластифициран лим. Ваметал - Сите права се задржани.
Joomla Templates by Wordpress themes free