Олуци

 

Во нашта производствена програма нудиме повеќе видови на олуци и пропратни акцесоари за истите:

1. Стандардни (Квадратни) олуци

Стандардни олуци

• За индивидуална градба/ Куќи

• За индустриски објекти

Квадратни олуци- Тип R 31;

- Тип R 41;

- Тип R 33 ;

- Тип R 50;

- Тип R 60.

Квадратните олуци се користат при изградба на индустриски, но и кај мали индивидуални објекти. Еден систем од квадратни олуци е составен од: 1. квадратен олук; 2. квадратна кука; 3. квадратна цевка; 4. квадратна шелна. Квадратните олуци можат да се произведат од различни видови на материјали:

• поцинкуван лим;

• пластифициран поцинкуван лим, полиестер во различни бои;

• бакарен лим.

Квадратни олуци

 

2. Кружни и полукружни олуци

Полукружни олуциОвој тип на олуци најчесто наоѓаат примена при индивидуални градби, но некогаш и кај индустриски. Компоненти на еден полукружен систем се: 1. полукружен олук; 2. завршеток на олук; 3. кука за олук; 4. внатрешно и надворешно винкло; 5. цевка; 6. олучен котел; 7. колено; 8. шелна.

Сите компоненти на системот се поцинкувани и електростатски преку пластифицирање со полиестерски бои, што обезбедува долг век на траење и естетски убав изглед без многу одржување.

Овие олуци се изработуваат од различни материјали:

• поцинкуван лим;

• пластифициран поцинкуван лим;

• бакарен лим.

Олуците кои се произведуваат од пластифициран поцинкуван лим со финална полиестерска заштита може да се најдат во различни бои.

Компонентите на ваквите системи се прикажани на следниве неколку слики.

 

Компоненти

Компоненти

Компоненти

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 Олуци. Ваметал - Сите права се задржани.
Joomla Templates by Wordpress themes free