Грешка
  • Грешка при вчитување податоци од дотур

Соработка со KAMARIDIS

Фирмата ВАМЕТАЛ од 2010 година стана официјален застапник на сендвич панелите на познатиот грчки производител КАМАРИДИС.

Повеќе...

Нова соработка

На почетокот на месец декември 2015 година, ВАМЕТАЛ започнува со соработка со уште еден грчки гигант во лимарската индустрија, поточно за производство на панели.

Повеќе...

Нова веб страница

Следејќи ги современите трендови за претставување на интернет, од месец октомври 2011 година, беше пуштена официјалната веб страница на ВАМЕТАЛ.

Повеќе...

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 Новости. Ваметал - Сите права се задржани.
Joomla Templates by Wordpress themes free